Hauptinhalt

Rotwildmanagement pro Waldumbau

Im Oktober 2015 hat das Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft bei Sachsenforst gemeinsam mit der Professur für Forstzoologie der Technischen Universität (TU) Dresden ein zunächst auf drei Jahre angelegtes Rotwildprojekt initiiert. Zu Beginn des Jahres 2016 begann die Umsetzung in den vier Projektgebieten im Erzgebirge und in der Sächsischen Schweiz. Hier können Sie sich zu den Motiven, wissenschaftlichen Grundlagen und den Ergebnissen des Projektes informieren.

Titelblatt der Broschüre

Die Ergebnisse des Projektes und die daraus resultierenden Managementempfehlungen, finden sie im Abschlussbericht des Gesamtprojektes und in den jeweiligen Teilberichten der Arbeitspakete des Projektes.

Teilberichte:

Projektzeitraum: 01.01.2016 – 31.12.2018 (Datenerfassung im Feld)

Kooperationspartner: Kompetenzzentrum für Wald und Forstwirtschaft (Sachsenforst); Professur für Forstzoologie der Technischen Universität Dresden

Das Kooperationsprojekt »Rotwildmanagement pro Waldumbau« wurde vom Kompetenzzentrum Wald und Forstwirtschaft (Sachsenforst) und der TU Dresden durchgeführt und widmete sich seit 2016 der Frage, welche waldökologische Rolle der Rothirsch im südsächsischen Mittelgebirgsraum (Erzgebirge und Elbsandsteingebirge) spielt.

Die zentrale Frage des Projektes ist, wie der dringend notwendige Waldumbau in den historisch bedingten, zunehmend instabilen fichtendominierten Forsten erfolgreich und ohne aufwendige Wildschutzmaßnahmen (insbesondere Zäune) umgesetzt und gleichzeitig eine dem Waldhabitat angepasste vitale Rotwildpopulation erhalten werden kann.

Für das Projekt wurden vier Untersuchungsgebiete (Eibenstock, Neudorf, Bärenfels, Neustadt) im sächsischen Staatswald mit einer Waldfläche von insgesamt 48.000 Hektar ausgewählt. Die Lage der Untersuchungsgebiete im direkten Grenzgebiet zur Tschechischen Republik erforderte eine grenzübergreifende Betrachtungsweise – sowohl bei der Datensammlung, als auch bei der Auswertung der Ergebnisse.

Durch die Projektpartner und zahlreiche externe Beteiligte wurden im Rahmen des Projektes Informationen zu folgenden Aspekten gesammelt, analysiert und zusammengeführt:

 • Raumnutzung und Aktivität von 39 besenderten ein- oder mehrjährigen weiblichen und männlichen Rothirschen und sieben Rothirschkälbern
 • Populationsstruktur (Populationsdichten, Geschlechter- und Altersklassenstruktur, Sozialstruktur, genetische Konstitution)
 • Wildwirkungen (Schäle an Baumrinde, Verbiss von Baumtrieben)
 • Landschaftsstruktur (Landnutzung, Waldstruktur)
 • Landnutzung (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Erholungsnutzung)
 • Vegetationsstruktur im Wald
 • Jagdstreckenanalysen
 • Erprobung von großflächigen, zeitlich und räumlich differenzierten Jagdkonzepten (Jagdliche Raumplanung)

Die Ergebnisse des Projektes verdeutlichen die Komplexität des Beziehungsgefüges Wald – (Rot-)Wild – Mensch in der heutigen Kulturlandschaft. Zwischen den Untersuchungsgebieten bestehen teils sehr prägnante Unterschiede hinsichtlich der Dichte und Struktur der Rotwildteilpopulationen, beim Wildeinfluss (Schäle, Verbiss), bei der Landschafts- und Waldstruktur oder im Hinblick auf das natürliche Verjüngungsgeschehen von standortgerechten Waldbaumarten. Dennoch lassen sich übertragbare Muster ableiten, beispielsweise bei der Raumnutzung von Rothirschen oder bezüglich der Gründe für die Entstehung von überhöhten Wildschäden.

Das Kooperationsprojekt »Rotwildmanagement pro Waldumbau« hat das Ziel, den am Rotwildmanagement beteiligten Akteuren im Freistaat Sachsen und speziell im Umfeld der vier Untersuchungsgebiete hilfreiche Informationen und Anstöße für die Weiterentwicklung des Rotwildmanagements im Freistaat Sachsen in einem definierten Zielsystem (erfolgreicher Waldumbau) zu liefern. In diesem Sinne werden auf Grundlage der in diesem und anderen Projekten erarbeiteten Ergebnisse konkrete Ableitungen formuliert. Diese reichen von jagdpraktischen und waldbaulichen Empfehlungen über Abwägungen zur Entwicklung räumlich-zeitlicher Jagdkonzepte und Überlegungen zu den Möglichkeiten und Grenzen von Monitoringinstrumenten für Rotwildpopulationen bis hin zu Vorschlägen für ein situationsangepasstes Rotwildmanagement auf Landesebene.

Kooperační projekt "Management jelení zvěře pro přeměnu lesa", který byl realizován Kompetenčním centrem pro lesy a lesní hospodářství (Sachsenforst) a Katedrou lesnické zoologie Technické univerzity v Drážďanech, se od roku 2016 věnuje otázce ekologické role jelení zvěře v lesích Krušných hor a Labských pískovců. Projekt si klade ústřední otázku, jak lze bez nákladných opatření (zejména oplocenek) úspěšně realizovat naléhavou potřebu obnovy lesů v historicky podmíněných, stále více nestabilních lesích s převahou smrku a zároveň zachovat vitální populaci jelena evropského, přizpůsobenou lesnímu prostředí.

Pro projekt byly vybrány čtyři studijní oblasti (Eibenstock, Neudorf, Bärenfels, Neustadt) v Saském státním lese, mající celkovou rozlohu 48 000 hektarů. Partneři a četní externí účastníci v rámci projektu shromažďovali, analyzovali a zpracovávali informace o následujících aspektech:

 • využití prostoru a aktivita 39 označených jednoletých a víceletých samic a samců jelena evropského a sedmi kolouchů
 • struktura populace (hustota populace, struktura pohlaví a věkových tříd, sociální struktura, genetická konstituce)
 • negativní vlivy zvěře (loupání kůry stromů, okus výhonků stromů)
 • struktura krajiny (využití půdy, struktura lesa)
 • využití půdy (zemědělství, lesnictví, rekreační využití)
 • struktura vegetace v lese
 • analýzy statistiky lovů
 • testování velkoplošných, časově a prostorově diferencovaných koncepcí lovu (myslivecké územní plánování)

Výsledky projektu ilustrují složitost vztahů mezi lesy, (jelení) zvěří a lidmi v dnešní kulturní krajině. Mezi studovanými oblastmi jsou částečně  velmi výrazné rozdíly, pokud jde o hustotu a strukturu subpopulací jelena evropského, negativní vliv zvěře (loupání, okus), strukturu krajiny a lesa nebo s ohledem na přirozenou obnovu stanovištně vhodných druhů lesních dřevin. Přesto lze odvodit přenositelná schémata, např. v prostorovém využití jelení zvěře nebo v příčinách výskytu nadměrných škod zvěří.

Cílem kooperačního projektu "Management jelení zvěře pro přeměnu lesa" je poskytnout zúčastněným stranám, které se tímto managementem zabývají ve Svobodném státě Sasko, zejména pak v okolí čtyř studijních oblastí, užitečné informace a podněty pro další rozvoj managementu v rámci definovaného cílového systému (úspěšná přeměna lesa). S ohledem na to jsou na základě výsledků, získaných v tomto a jiných projektech, formulovány konkrétní závěry. Ty sahají od praktických mysliveckých a lesnických doporučení, přes úvahy o vývoji časoprostorových koncepcí lovu, možnostech a omezeních nástrojů monitoringu populací jelena evropského, až po návrhy situačně přizpůsobeného managementu jelena evropského na celostátní úrovni.

Gruppenfoto des Projektteams © Foto: Sachsenforst

Das Projektteam der Technischen Universität Dresden (TUD) und des Staatsbetriebes Sachsenforst (SBS) zusammen mit dem wissenschaftlichen Beirat des Projektes (WB): Paul Lewetzky (TUD), Marcel Thomae (SBS), Em.Univ.Prof. Dr.rer.nat. Hartmut Gossow (WB/BOKU Wien), Dr. Franziska Bandau (SBS), Prof. Dr. Mechthild Roth (TUD), Peter Prölß (TUD) (1. Reihe, v.L.). Klaus Polaczek (SBS), Dr. Dirk-Roger Eisenhauer (SBS), Dr. Rudi Suchant (WB/FVA Baden-Württemberg), Dr. Ulf Hohmann (WB/FAWF Rheinland-Pfalz), Ute Tröber (SBS), Dr. Norman Stier (TUD), Vendula Meißner-Hylanová (TUD) (2. Reihe, v.L.).

zurück zum Seitenanfang